Incasso

Het incasseren van vorderingen is onder te verdelen in onderstaande fases.

I. De minnelijke incasso

Na ontvangst van uw incasso-opdracht leggen wij een dossier aan. Vervolgens sommeren wij de debiteur tot betaling. Indien hij niet of slechts gedeeltelijk betaalt, ondernemen we verdere actie. Wij versturen een tweede sommatiebrief en zoeken telefonisch of via email contact met de debiteur. Indien hij op enig moment tot algehele betaling overgaat, heeft u geen kosten. De debiteur heeft immers de incassokosten voldaan.

Indien betaling uitblijft en u besluit tot dagvaarding over te gaan, zal altijd verificatie van de adres en persoonsgegevens plaatsvinden. Indien gewenst wordt door ons tevens een onderzoek ingesteld naar de verhaalsmogelijkheden, om vooraf een inschatting te maken of het opstarten van de gerechtelijke procedure niet bij voorbaat zinloos is.

II. De gerechtelijke procedure

Wij stellen voor u de dagvaarding op. Vervolgens wordt de debiteur gedagvaard om op enig moment bij de rechter te verschijnen. Indien hij verweer voert, kan de rechter een bijeenkomst tussen partijen en de rechter gelasten (comparitie van partijen). Wij treden bij deze bijeenkomst namens u als gemachtigde op. De gerechtelijke fase eindigt met een vonnis waarin de rechter de vordering toe- of afwijst. De in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

III. De executie

De gerechtsdeurwaarder overhandigt het vonnis aan de debiteur en doet hierbij bevel tot betaling. Indien betaling uitblijft kunnen tegen de debiteur diverse dwangmaatregelen genomen worden. Wij kunnen bijvoorbeeld beslagleggen op het loon, de uitkering of bankrekening, onroerende zaken of inboedel van de debiteur. De te ondernemen actie is erg afhankelijk van de situatie. Wij zullen hierover altijd overleg met u plegen.

Neemt u contact met ons op als u vragen heeft over de mogelijkheden.

Heeft u vragen?