Oude Vorderingen

Afgezien van het feit dat ze behoorlijk op de bedrijfsvoering kunnen drukken zijn oude, nooit betaalde vorderingen een bron van ergernis voor elke ondernemer. U heeft immers diensten verleend, werkzaamheden verricht of mogelijk in de opdracht geïnvesteerd. Schrijf deze vorderingen dan ook niet zomaar af, maar laat ons er eens naar kijken.

Wij proberen deze vordering alsnog voor u te innen, of herstellen het contact tussen u en uw debiteur, zonder uit het oog te verliezen dat uw debiteur ook uw klant is. Wij zijn al jaren actief in de incassowereld en hebben een naam opgebouwd op het gebied van het alsnog innen van oude en z.g. moeilijk lopende of “oninbare" vorderingen.

De achterliggende jaren hebben aangetoond dat met elke debiteur in alle redelijkheid te praten valt. Dat is dan ook ons uitgangspunt. Uiteraard verliezen wij daarbij geen moment uit het oog dat uw debiteur tevens ook uw klant is.

Heeft u vragen?