Ik ben een werkgever

Loonbeslag bij een van uw werknemers door een gerechtsdeurwaarder of overheidsinstantie brengt ook voor u als werkgever gevolgen met zich mee. Zo brengt het extra werk voor de salarisadministratie met zich mee en heeft u als werkgever bovendien verschillende verplichtingen.

Gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties zijn partijen die gemachtigd zijn beslag te leggen op het loon van een medewerker. Tot beslaglegging wordt overgegaan als een medewerker openstaande schulden heeft die hij niet in een keer kan voldoen. Als u als onderneming bericht krijgt dat beslaglegging plaatsvindt, bent u verplicht om mee te werken. Als u bijvoorbeeld een verzoek krijgt van een gerechtsdeurwaarder om informatie te verstrekken over het loon van de werknemer, bent u verplicht hieraan te voldoen. De vragenlijst omtrent het inkomen dient binnen vier weken ingevuld en teruggestuurd te zijn.

Informatieplicht werkgever

Voordat de beslaglegging is voltrokken, hoeft u enkel informatie te verstrekken over de periodieke betalingen die uw onderneming aan de werknemer doet. Hierin geeft u dus aan of het loon op wekelijkse, vier wekelijkse of maandelijkse basis uitbetaald wordt en wat het nettoloon bedraagt. informatie over eventuele eenmalige uitkeringen hoeft op dat moment nog niet vermeld te worden. Het is zelfs belangrijk voor u als werkgever om dit niet te doen, aangezien u op dat moment officieel de privacy van de werknemer schendt. Vanaf het moment dat er daadwerkelijk beslag is gelegd op het loon van de werknemer, bent u wel verplicht de deurwaarder openheid van zaken te geven over alle periodieke en niet-periodieke betalingen die de werknemer van u ontvangt, dus ook eventuele uitkeringen. Dit hoeft u pas vier weken na de werkelijke beslaglegging te doen.

De risico’s als u niet meewerkt

Voor u als werkgever zijn er dus haken en ogen bij loonbeslag waar u op dient te letten. Indien u weigert mee te werken aan het loonbeslag, loopt u het risico dat uw onderneming gedagvaard wordt of aansprakelijk gesteld wordt voor de gehele vordering. Ook het verstrekken van foutieve informatie kan aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade met zich meebrengen. Het is overigens niet toegestaan om een medewerker te ontslaan op basis van het loonbeslag. Meewerken met de instanties en met de werknemer zoeken naar een oplossing is in dit geval de beste oplossing voor alle partijen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Heeft u vragen?